Leczenie uzależnienia od narkotyków

8 maja 2015

Każdy narkoman musi przejść przez fazę zaprzeczania i zdać sobie sprawę z istnienia swojego problemu. Wtedy jednak pojawia się bardzo ważne pytanie – co należy zrobić następnie?

Większość z nas nie wiedziałaby prawdopodobnie, jakie tak w ogóle kroki należy podjąć i do których dokładnie organizacji trzeba się zwrócić po pomoc. Wyjście z takiego nałogu jest możliwe jedynie po jasnym odpowiedzeniu sobie, jak wygląda leczenie czegoś takiego. Obecnie narkomanię można leczyć przy użyciu najróżniejszych metod oraz rodzajów terapii. Wszystko zależy tutaj głównie od rodzaju uzależnienia, z jakim zmaga się dana osoba, typu substancji o której jest ona uzależniona oraz chęci do podjęcia takiego leczenia. W każdym przypadku trzeba zatem dobrać poszczególne rozwiązania w pełni indywidualnie, po wcześniejszej konsultacji z odpowiednim specjalistą. Zawsze jest to jednak dość długi proces, wymagający od osoby uzależnionej niemałego wysiłku i cierpliwości. Obecnie na terenie całego kraju działają państwowe punkty ambulatoryjne które oferują pomoc w wyjściu z nałogu – na samym początku należy zatem zwrócić się do jednego z nich. Dobrą propozycją jest również skorzystanie z pomocy ośrodka prywatnego lub MONAR-u. Jest to niezbędne do postawienia odpowiedniej diagnozy oraz otrzymania skierowania na dalsze leczenie. Leczenie w placówce stacjonarnej jest niezbędne w przypadku, gdy osoba uzależniona nie jest już w stanie wykonywać jakichkolwiek funkcji społecznych, bowiem jej nałóg jest już mocno zaawansowany. W wielu przypadkach dobre efekty może jednak przynieść samo tylko leczenie w warunkach ambulatoryjnych z dodatkiem uczestnictwa w zajęciach najróżniejszych grup wsparcia.

leczenie narkomaniiWsparcie innych osób uzależnionych nierzadko jest bardzo pomocne w wytrwaniu w dłuższej abstynencji. Możemy wymienić trzy podstawowe etapy na które dzieli się proces leczenia osób uzależnionych od narkotyków. Jest to detoksykacja, rehabilitacja oraz leczenie postrehabilitacyjne. Wśród najważniejszych rodzajów terapii wyróżnia się terapię substytucyjną, ukierunkowaną na abstynencję oraz poznawczo behawioralną. W pierwszym przypadku choremu podawane są różnego rodzaju substancje zastępcze; nie są one w stanie usunąć uzależnienia od narkotyków, ale jednocześnie zmniejszają objawy głodu. W drugim przypadku konieczna jest niezwykle silna chęć skutecznego zerwania z takim nałogiem. Abstynencja jest wówczas wspomagana poprzez spotkania z najróżniejszymi grupami wsparcia, do których należą inne osoby uzależnione. Trzecia terapia jest ukierunkowana najbardziej na poznanie samej istoty uzależnienia i pokazanie choremu, w jaki sposób może samemu sobie z tym radzić.

Dr. Adam Wilczycki - Toksykolog

Pracownik Oddziału Detoksykacji w łódzkiej Klinice Chorób Zawodowych i Toksykologii